Głodny zdobywania nowych doświadczeń? Aplikuj do nas!

Are you looking for new experience? Join us!

JEŻELI KANDYDAT WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE SWOICH DANYCH NA POTRZEBY PRZYSZŁYCH REKRUTACJI, PROSZONY JEST O UMIESZCZENIE W CV KLAUZULI NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
CV BEZ W/W KLAUZULI BĘDĄ USUWANE Z BAZY DANYCH ADMINISTRATORA PO ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI.


Zespół Szkół Ekonomicznych 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych, mieszczący się przy ul Grunwaldzkiej 39 w Toruniu, jest szkołą z wypracowaną marką i długoletnią tradycją w kształceniu uczniów w zawodach ekonomicznych. Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych uzyskało w prestiżowym Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2018, jako jedyne w Toruniu, znak jakości – Brązową Tarczę oraz tytuł “Brązowej Szkoły 2018”.

Aby teoria mogła zostać przekuta w praktykę, podjęto współpracę między ZSE a Norian Accounting.
Uczniowie mają szansę na odbycie praktyk zawodowych, zapoznanie się z żywą księgowością, podszlifowanie słownictwa ekonomicznego w języku angielskim i nie tylko. Połączenie nauki i praktyki to dobry start na rynku pracy!


 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

  Girl in a jacket

Kooperując na płaszczyźnie edukacji, WSB oraz Norian utworzyli specjalistyczny kierunek na studiach licencjackich FiR: Księgowość Międzynarodowa.
Połączenie wykwalifikowanej kadry WSB i praktyków z firmy Norian zaowocowało ciekawym kierunkiem przygotowującym do pracy w BPO.

Kariera
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending
Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending