NORIAN księgowość

Jako nasz klient, zyskujesz czas na;

 • Pracujemy nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii związanych z użyciem chmury jako narzędzia do przechowywania danych

 • Wszystkie dane będą dostępne również na urządzeniach mobilnych, w czasie rzeczywistym.

 • Zapewniamy najlepsze systemy kontroli procesów.

 • Możesz skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Dostarczamy całościowe lub częściowe rozwiązania z zakresu księgowości, raportowania oraz zarządzania kosztami.

Usługi księgowe

Oferujemy zróżnicowane usługi z zakresu finansów dla małych i dużych przedsiębiorstw. Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze systemów informatycznych oraz dostępnych na rynku systemów księgowych. Oferujemy usługi za stałą cenę, dostosowaną do Twojego biznesu i Twoich oczekiwań.

Przykład usług dla małych przedsiębiorstw:

 • Przyjmowanie dokumentów w formie elektronicznej.
 • Przygotowanie dokumentów do akceptacji, księgowania i płatności.
 • Wystawianie faktur klientom za pomocą narzędzi internetowych.
 • Stały dostęp do dokumentacji finansowej firmy, pozwalający śledzić, zobowiązania i należności.
 • Przyjmowanie rachunków związanych z podróżami służbowymi, w formie elektronicznej
 • Świadczenie usługi związanych z obsługą wynagrodzeń; obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i dostarczanie dokumentacji do odpowiednich władz.

Przykład usług dla średnich przedsiębiorstw:

 • Przetwarzanie i księgowanie faktur zakupu
 • Wystawianie faktur i monitorowanie należności
 • Dokonywanie płatności i obsługa zobowiązań
 • Uzgadnianie sald bankowych, należności i zobowiązań.
 • Dokonywanie analiz finansowych oraz przygotowanie cyklicznych raportów
 • Obsługa w zakresie listy płac wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych

Przykład usług dla firm międzynarodowych:

 • Świadczenie usług w pełnym lub wybranym zakresie księgowym i płacowym.
 • Dostarczanie usług w wielu językach i przy wsparciu lokalnych ekspertów
 • Integrowanie systemów księgowych
 • Zapewnienie dostępu do baz danych oraz wszelkich narzędzi raportowania
 • Pomoc w tworzeniu oddziałów w nowych krajach
Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending